Terapia

Vyšetrenie

Fyzioterapeutické vyšetrenie je komplexná diagnostika postúry, analýza pohybu, svalov, kĺbov na určenie problému, jeho príčiny a možných súvislosti. Na základe vyšetrenia je schopný terapeut zostavit vhodný terapeutický plán.

Trvanie: 50 minút

Terapia

  • Liečba blokád kĺbov a mäkkých tkanív
  • Uvoľnením funkčných blokád či už chrbtice alebo periférnych kĺbov, dochádza k zredukovaniu až úplnému odstráneniu bolesti
  • Mobilizácia kĺbov od hlavy po päty
  • Po uvoľnení blokád musí nasledovať posilnenie oslabených svalov
  • Na to naväzuje úprava pohybových stereotypov a ich aplikácia do bežného života


Trvanie: 50 minút

Masáže

Pasívna, alebo relaxačná časť terapie. 

Trvanie: 25/50 minút

Terapeutická masáž 

Počas masáže sa zameriavame na problematickú časť tela. Masážnymi hmatmi cielene uvoľňujeme zatuhnuté miesta (TrP, fascie, svaly) , mobilizujeme kĺbne štruktúry. Masáž je ideálny prostriedok prevencie.

Klasická masáž 

Má výborné regeneračné účinky, dochádza pri nej k fyzickej a psychickej relaxácii.

Športová masáž

Určená pre športovcov , ktorí majú pred dôležitým športovým výkonom, alebo práve po náročnom výkone a potrebujú čo najrýchlejšie zregenerovať. Odporúčame v kombinácii s KryoPushom.

Reflexná segmentálna masáž 

Ovplyvňuje vnútorné orgány na základe nervových dráh.

Masáž chodidiel

Chodidlá zaťažujeme denne , obúvame ich do vhodných aj nevhodných topánok, presilujeme ich behom, dlhým stojom. Masáž chodidiel je dobrá prevencia pri chronických bolestiach šlapy, pri diagnózach ako halluxy, ploché nohy...

Bankovanie

Bankovanie je procedúra, pri ktorej sa používajú sklenené banky. Tie sú nahriate horúcim vzduchom a pri ich priložení sa vytvorí vákuum. Z tela sa vyplavujú škodliviny, má priaznivé účinky na vnútorné orgány atď..