Fyzioterapeutické služby

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.

Podmienkou návštevy fyzioterapie nie je vždy len bolesť a problémy s pohybovým aparátom. Sme zameraní na prevenciu zranení, vytváranie správnych pohybových návykov, držanie tela, budovanie kondície a svalovej rovnováhy.

Fyzikálna liečba