MUDr.Mgr.Tomáš Priehoda

Vysoko kvalifikovaný Ortopéd a operatér s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kvalitnej komplexnej ortopedickej diagnostiky a artroskopickej operatívy s využitím najmodernejšej techniky. Komplexnosť a individuálny prístup je hlavnou prioritou ortopedickej ambulancie. Fúzia ortopedických a trénerských skúseností robí našu ambulanciu výnimočnou v oblasti prevencie pohybového systému a športovej medicíny

1992-1997, Fakulta Telesnej Výchovy a Športu UK Praha a Bratislava- odbor trénerstvo

1997-2003, Lekárska Fakulta Bratislava - odbor Všeobecné lekárstvo

2003-2005, Prvá ortopedická Klinika Bratislava-sekundárny lekár

2005-2016, NSP Bojnice ortopedické oddelenie-sekundárny lekár

2010 Atestácia v odbore Ortopédia

2010-2016 - odborný garant v odbore ortopédia na jednodňovej chirurgii Manus Med Prievidza

Od 2016-odborný garant v Ortopedicko regeneračno-pohybovom centre VIGEO 

Nová ortopedická klinika v Trnave

Najrýchlejšia a najmodernejšia pomoc pre každý váš pohyb
Odborným garantom našej ortopedickej ambulancie je vysoko kvalifikovaný ortopéd a operatér MUDr. Tomáš Priehoda. 

NAJmodernejšia

ambulancia v Trnave 

1 minútové

ortopedické vyšetrenie a diagnostika

do 1 minút

ortopedické vložky SIDAS
na mieru

Jediná lokálna a celotelová

kryoterapia v Trnave

Jedinečný Super Indukčný Systém

okamžitá a intenzívna úľava od bolesti

Kontaktujte nás

Zabudnite na hodinové čakania u doktora, zabudnite na 10 minútové vyšetrenie. 
U nás nečakáte - prídete na presný čas.

Kontaktujte nás

Zabudnite na hodinové čakania u doktora, zabudnite na 10 minútové vyšetrenie. 
U nás nečakáte - prídete na presný čas.